logo dooti
razy
logo ekipa
logo kameleon
logo chmurka
logo jednorozec
logo reka
ekipa ekipa
Okres przyjmowania zgłoszeń zakończył się 2.10.2022 r.
Logo Biedronka
NAGRODY
logo kameleon
logo chmurka
logo reka
strzałka
nagrody nagrody nagrody
Termin: 16 - 17.10.2022 r.
strzałka
ORAZ
strzałka
ZASADY LOTERII
Okres przyjmowania zgłoszeń:
KUP: 19.09 – 01.10.2022 r.
ZGŁOŚ SIĘ: 19.09 – 02.10.2022 r.
logo chmura
Kup 3 donuty EKIPA
na jednym dowodzie
zakupu w sklepach
sieci Biedronka
w dniach: 19.09 – 1.10.2022 r.
strzałka
logo chmura
Zachowaj dowód
zakupu
strzałka
logo chmura
Zarejestruj swój
dowód zakupu
logo chmura
Kup 3 donuty EKIPA
na jednym dowodzie
zakupu w sklepach
sieci Biedronka
w dniach: 19.09 – 1.10.2022 r.
strzałka
logo chmura
Zachowaj dowód
zakupu
strzałka
logo chmura
Zarejestruj swój
dowód zakupu
UWAGA! W loterii mogą wziąć udział
osoby od 13 roku życia, z zastrzeżeniem, że muszą
uzyskać zgodę swojego przedstawiciela
ustawowego/opiekuna prawnego.
KONTAKT
Wprowadź poprawny adres e-mail
Pole obowiązkowe
* Pole obowiązkowe

Dziękujemy za przesłaną wiadomość. Odpowiemy na nią najszybciej jak to będzie możliwe!

kontakt kontakt
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi formularza kontaktowego i udzielania odpowiedzi na zadane pytanie. Rozwiń

Administratorem danych osobowych przekazanych w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego jest Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa (dalej: Administrator). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: dane@uniqueone.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Dane osobowe przetwarzane są w cel obsługi formularza kontaktowego i udzielania odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące loterii promocyjnej pod nazwą „Dooti Dounts x EKIPA” oraz dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Przetwarzane kategorie danych: imię (fakultatywnie), adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, w postaci udzielania odpowiedzi na zadane pytanie oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony w razie zaistnienia roszczeń. Twoje dane osobowe są przekazywane dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie niniejszą stroną internetową. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych celów przetwarzania wymienionych powyżej i ich przetwarzanie zostanie zaprzestane, po tym jak przestanie istnieć przesłanka uzasadnionego prawnie interesu Administratora. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia (w przypadkach opisanych w przepisach prawa) lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

strzałka
Przepraszamy. Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Organizator loterii promocyjnej: Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
x
nagroda bilety
x
nagroda box
x
paragon - numer
x
paragon - data
x
Dziękujemy

logo kameleon
logo chmurka
logo reka
za wzięcie udziału w loterii promocyjnej Dooti Donut x EKIPA. Twoje zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagrody dziennej I i II stopnia.

Zachowaj dowód zakupu.

W przypadku wylosowania Twojego Zgłoszenia, skontaktujemy się z Tobą telefonicznie
różowe tło
x
Lista zwycięzców wyjazdu do Energylandii zostanie opublikowana po zakończeniu procesu weryfikacji wszystkich laureatów.
różowe tło
x
Lista zwycięzców, do których trafią boxy Ekipy zostanie opublikowana po zakończeniu procesu weryfikacji wszystkich laureatów.
różowe tło